Zobacz opis archiwalny

Zespół 319-0 - Amtsgericht Glatz
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 319-0

Tytuł

Amtsgericht Glatz

Data(y)

  • 1947 - 1965 (Utworzenie)
  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1723-1965 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1723 - 1878 (Utworzenie) Amtsgericht Glatz
  • 1723 - 1878 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 1431 [j.a.], 45 [m.b.] w tym opracowanych: 1431 [j.a.], 45 [m.b.] dokumentacja aktowa: 1431 [j.a.], 45 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht Glatz (1879-1945)

Historia administracji

Dzieje zespołu

1992 r., 319, Nab., 2006 r., 1627, Nab., Przes. nr 95, 2008 r., ub. nr 61, 2014 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

61; 2014-07-01; ; zmniejszenie rozmiaru zespołu - mb i liczby jednostek archiwalnych na skutek ich połączenia w trakcie prowadzonych prac nad opracowaniem zespołu 1627; 2006-10-19; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1.Sprawy Ogólne (Acta Generalia), 1833-1841, sygn. 1-3, 2.Księgi gruntowe (Grundbücher), [1725-1878] 1879 – 1945 [1948-1965], sygn. 4-482, 3.Księgi gruntowe majątków (Rittergütter Grundbücher), 1752-1942, sygn. 483-487, 4.Akta gruntowe (Grundakten), 1723-1944, sygn. 488-1418, 5.Akta gruntowe majątków (Rittergütter Grundakten), 1859-1940, sygn. 1419-1425, 6.Testamenty (Testamente), 1840-1907, sygn. 1426-1428, 7.Duplikaty ksiąg kościelnych (Duplicate der Kirchenbücher), 1859-1874, sygn. 1429, 8.Akta osobowe pracowników sądu, 1925-1927, sygn. 1430-1431. Ubytek (ub.) nr 61, 2014 rok (forma ubytku: zmiana rozmiaru, przez którą należy rozumieć zmniejszemie liczny jednostek archiwalnych na skutek ich połączenia w trakcie prowadzonych prac nad opracowaniem zespołu, zmiana metrażu na skutek ponownego obmiaru) - obejmuje 89 j.a., 1,27 mb, zaistniały stan wynika z przeprowadzonej w toku opracowania systematyzacji i scalenia akt (akt i tabel gruntowych) oraz urealnienia rozmiaru opracowanego zespołu archiwalnego. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 roku. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/319: Sąd Obwodowy w Kłodzku [1710-1878]1879-1945: 3 j.a., 0,03 mb (Przes, nr 95, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2014 roku. Autor wstępu i inwentarza: dr Bartosz Grygorcewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+