Zobacz opis archiwalny

Zespół 312-0 - Amtsgericht Frankenstein
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 312-0

Tytuł

Amtsgericht Frankenstein

Data(y)

  • 1951 - 1965 (Utworzenie)
  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1733-1965 (Utworzenie)
  • 1733 - 1878 (Utworzenie) Amtsgericht Frankenstein

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 423 [j.a.], 29.31 [m.b.] w tym opracowanych: 423 [j.a.], 29.31 [m.b.] dokumentacja aktowa: 423 [j.a.], 29.31 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht Frankenstein (1879-1945)

Historia administracji

Dzieje zespołu

1992 r., 312, Nab., 2000 r., 757, Nab., Przes. nr 94, 2008 r., Przes. nr 95, 2008 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 94; 2008-12-31; ; 7 j.a. (0,77 mb) - księgi gruntowe miejscowości Laski wyodrębniono w toku opracowania zespołu nr 84/312 Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich 95; 2008-12-31; ; -3 j.a., 0,03 mb - akta gruntowe miejscowości Wilcza, Kłodzko, wyodrębniono w toku opracowania zespołu nr 84/312 - Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich 757; 2000-12-21; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Księgi gruntowe [1733-1878] 1879 – 1945 [1951-1965] – sygn. 1-353, 2. Księgi gruntowe majątków, sygn. 354-356, 3. Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych, sygn. 357-375, 4. Księga gruntowa górnicza, sygn. 376, 5. Aneks – księgi gruntowe i hipoteczne znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, sygn. 377-423. Zaspół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwim Państwowego we Wrocławiu w dniu 30 grudnia 2008 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/310: Sąd Obwodowy w Złotym Stoku [1665-1878]1879-1945: 7 j.a., 0,77 mb (Przes, nr 94, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku. W toku opracowania zespołu: Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich, [1733-1878]1879-1945[1951-1965] (zespół nr 84/312), dokonano wyodrębnienia, a następnie przesunięcia do zespołu nr 84/319: Sąd Obwodowy w Kłodzku [1710-1878]1879-1945: 3 j.a., 0,03 mb (Przes, nr 95, 2008 r.)). Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

indeks geograficzny indeks osobowy inwentarz książkowy nota informacyjna

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2008-12-31
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Zespół zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 30 grudnia 2008 roku. Autor wstępu i inwentarza: dr Bartosz Grygorcewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+