Zobacz opis archiwalny

Zespół 580-0 - Amtsgericht Festenberg
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 580-0

Tytuł

Amtsgericht Festenberg

Data(y)

  • 1580 - 1944 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte, luźne; dostateczny; Ogółem: 5358 [j.a.], 69.7 [m.b.] w tym opracowanych: 4258 [j.a.], 66.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 5358 [j.a.], 69.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.:9/1961r.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólne /1834-1944/ 1-238 2. Rejestry i akta procesów cywilnych. /1891-1942/ 239-260 3. Sprawy upadłościowe. /1923-1938/ 261-266 4. Rejestry i akta procesów karnych. /1910-1944/ 267-335 5. Akta cywilne niesporne. /1847-1901/ 336-338 6. Akta ogólne urzędu ksiąg gruntowych. /1873-1899/ 339-340 7. Księgi ingrosacyjne. /1769-1828/ 341-351 8. Księgi ławnicze. /1580-1824/ 352-367 9. Księgi gruntowe. /1744-1831/ 368-369 10. Akta gruntowe. /1825-1944/ 370-3496 11. Wykazy podatku od budynków. /1873-1937/ 3497-3622 12. Księgi pomiarów geodezyjnych. /1873-1939/ 3623-3687 13. Księgi zagród dziedzicznych. /1770-1944/ 3688-3722 14. Konsensy, kontrakty kupna - sprzedaży i podział majątku. /1749-1798/ 3723-3726 15. Akta uwłaszczeniowe. /1834-1910/ 3727-3740 16. Sprawy majątkowe i osiedleńcze. /1803-1944/ 3741-3747 17. Rejestry stowarzyszeń i firm. /1895-1944/ 3748-3886 18. Wtórniki metryk stanu cywilnego. /1847-1937/ 3887-3894 19. Testamenty. /1810-1944/ 3895-4172 20. Akta spadkowe i umowy majątkowe. /1856-1944/ 4173-4221 21. Akta opiekuńcze. /1804-1944/ 4222-4259 22. Rejestry spraw z zakresu prawa rodzinnego. /1900-1932/ 4260-4263 23. Zmiana nazwisk. /1930-1931/ 4264 Akta nie uporządkowane. /1580-1944/ 1100 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Nie

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

około 40%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 4258 j.a. spis roboczy dla ok.1100 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-27
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+