Zobacz opis archiwalny

Zespół 37-0 - Amtsgericht Bolkenhain
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 37-0

Tytuł

Amtsgericht Bolkenhain

Data(y)

  • 1879 - 1899 (Utworzenie)
  • 1654 - 1879 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1654 - 1879 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne; dostateczny; Ogółem: 55 [j.a.], 3.5 [m.b.] w tym opracowanych: 55 [j.a.], 3.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 55 [j.a.], 3.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 137/1960

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

W zespole zachowały się akta sprzed 1879 r.: księgi gruntowe i hipoteczne, 1654-1899

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

spis zdawczo-odbiorczy inwentarz niemiecki

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-01-16
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+