Zobacz opis archiwalny

Zespół 486-0 - Amtsgericht Bad Landeck
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 486-0

Tytuł

Amtsgericht Bad Landeck

Data(y)

  • 1945 - 1964 (Utworzenie)
  • 1879 - 1945 (Utworzenie)
  • 1736-1964 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1736 - 1878 (Utworzenie) Amtsgericht Bad Landeck
  • 1736 - 1878 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 454 [j.a.], 15 [m.b.] w tym opracowanych: 454 [j.a.], 15 [m.b.] dokumentacja aktowa: 454 [j.a.], 15 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Amtsgericht Bad Landeck (1879-1945)

Historia administracji

Dzieje zespołu

1998 r., 602, Nab., Ub. nr 60, 2012 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

60; 2012-12-28; ; ubytek obejmuje 7 j.a., 5,80 mb, zaistniały stan wynika z systematyzacji i scalenia akt (akt i tabel gruntowych) oraz urealnienia rozmiaru opracowanego zespołu archiwalnego.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1.Akta generalia, (Akta Generalia) [1758-1873], sygn. 1-8, 2.Wieczyste księgi gruntowe, (Grundbücher) [1756-1878] 1879-1945[1959-1964], sygn. 9-185, 3.Księgi majątków, (Grundbuch von Rittergütern), [1784-1878] 1879-1944[1959], sygn. 186-190, 4.Matrykuły dziedzicznych gospodarstw rolnych, (Grundbüchern von Erbhöfrollen), 1934-1943, sygn. 191-192, 5.Księga gruntowa górnicza, (Bergwerkgrundbuch), [1858-1878] 1879-1932, sygn. 193, 6.Spisy właścicieli, (Eigentümer Verzeichnisse), sygn. 194, 7.Akta gruntowe, (Grundakten), [1736-1878] 1879-1945, sygn. 195-332, 8.Testamenty, (Testamente), [1791-1878] 1879-1936, sygn. 333-453, 9.Akta spraw opiekuńczych, (Vormundschafts Akten), 1926-1943, sygn. 454. Ubytek (Ub.) nr 60, 2012 rok - obejmuje 7 j.a., 5,80 mb, zaistniały stan wynika z przeprowadzonej w toku opracowania systematyzacji i scalenia akt (akt i tabel gruntowych) oraz urealnienia rozmiaru opracowanego zespołu archiwalnego. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku. Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy wstęp do inwentarza

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-12-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Zespół zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2012 roku. Autor wstępu i inwentarza: dr Bartosz Grygorcewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+