Zobacz opis archiwalny

Zespół 1007-0 - Allgemeines Archiv
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1007-0

Tytuł

Allgemeines Archiv

Data(y)

  • 1235 - 1747 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne; dobry; Ogółem: 105 [j.a.], 0 [m.b.] w tym opracowanych: 105 [j.a.], 0 [m.b.] dokumenty pergaminowe i papierowe: 105 [j.a.], 0 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 22V1980r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Dokumenty: 1. Książę i ziemie mu podległe /1235-1723/ 2. Stany /1697-1731/ 3. Zarządzanie ziemiami /1365-1659/ 4. Prawo i sądownictwo /1389-1558/ 5. Finanse /1562-1720/ 6. Militaria /1577-1606/ 7. Kultura i statystyka /1590-1718/ 8. Gospodarka /1573-1410/ 9. Sprawy kościelne /1434-1747/

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • łaciński

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-11-17
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+