Zobacz opis archiwalny

Zespół 278-0 - Akta notariuszy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 278-0

Tytuł

Akta notariuszy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1846 - 1942 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 87 [j.a.], 1.9 [m.b.] w tym opracowanych: 87 [j.a.], 1.9 [m.b.] dokumentacja aktowa: 87 [j.a.], 1.9 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab. 573/1959; nab.:925/1970;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Akta notariusza Leo Bala /1922-1923/ 2 2. " " Maxa Baldera /1920-1926/ 1 3. " " Richarda Behra /1920-1933/ 1 4. " " Brunona Bellerode-Damczyk /1893-1907/ 12 5. " " Karla Benkela /1921/ 2 6. " " L.Bergera /1887-1888/ 2 7. " " Hugo Callomona /1893-1906/ 5 8. " " Heinricha Caro /1920-1935/ 1 9. " " Bruno Danziger /1933/ 1 10. " " F.Friedenburga /1873-1878/ 1 11. " " Ernesta Friedenthala /1914/ 1 12. " " Juliusza Friedländera /1929/ 1 13. " " Herberta Friemelta /1942/ 1 14. " " Fritza Hannacha /1931-1935/ 1 15. " " Hayna /1856-1858/ 1 16. " " Herra /1900-1901/ 1 17. " " Maxa Kernbacha /1900-1910/ 7 18. " " Korba /1872-1875/ 1 19. " " Baldwina Korpulusa /1888-1889/ 4 20. " " Leonharda /1871/ 1 21. " " Loska-Liebe /1928/ 1 22. " " Löwe'go /1846-1890/ 5 23. " " Oettiga /1895-1902/ 16 24. " " Oskara Sachsa /1906/ 2 25. " " W.Salzmanna /1935/ 2 26. " " Herberta Schmidta /1870/ 1 27. " " Augusta Schneidera /1904-1905/ 4 28. " " Hugo Schütza /1924/ 1 29. " " Simona /1852-1861/ 2 30. " " Karla Sitka'ego /1908-1916/ 6 Akta notarialne zawierające umowy kupna-sprzedaży ziemi i innych nieruchomości, dzierżaw, spadki i dziedziczenia majątku, zaciąganie pożyczek z zabezpieczeniem hipotecznym, umowy najmu, rejestry, księgi depozytów.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

Nie

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-06-27
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+