Zobacz opis archiwalny

Zespół 207-0 - Akta majątku rodziny Schäffer w Żarskiej Wsi
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 86 207-0

Tytuł

Akta majątku rodziny Schäffer w Żarskiej Wsi

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 21 [j.a.], 0.5 [m.b.] w tym opracowanych: 0 [j.a.], 0 [m.b.] dokumentacja aktowa: 21 [j.a.], 0.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Schäffer rodzina (1875- 1945)

Biografia

Twórcą zespołu jest rodzina Schäffer będąca właścicielem majątku od 1875 do 1945 r.
Majątek Florsdorf (do 1937 r. Sorhneudorf) był dużym majątkiem alodialnym występującym w źródłach już w XIV w. Wieś wraz z majątkiem wielokrotnie zmieniała właścicieli. Po wojnie 30 letniej znalazła się w posiadaniu rodziny von Miltitz. W wieku XVIII właścicielami byli von Gehlerowie, a w początku XIX w.pani von Brese. W 1825r jako właścicielka występuje Elizabeth Junkier z domu Frenzel, a w 1840r. Heinrich Randel.
W 1870 (do 1875r.) r. majątek należał do szambelana dworu saskiego Heinricha Augusta von Globiga.
W 1875 r majątek stał się własnością rodziny Schäffer Pierwszym właścicielem był Gottfried Otto Schäffer (1875- 1896). W roku 1878 majątek obejmował obszar 258ha. i osiadał cegielnię; 1881- 189,9 ha; 1886- 200ha; 1894- 261 ha.
W latach1896- 1924 właścicielem był Paul Schäffer, Obszar majątku w 1902 r. wynosił 263 ha, a dochód z niego szacowano na 5530 ha.; w 1921 r. obszar wynosił 299 ha.
W latach 1924- 1940 właścicielką była Johanne Schäffer z domu Fünfstück, wdowa po Karlu Schäfferze. W 1937 r. obszar majątku wynosił 224 ha.
Ostatnim właścicielem był od 1940 r. Hans Helmut Schäffer.

Dzieje zespołu

I Nr ks. Nab. 295, 01.03.1996;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

I Nr ks. Nab. 295, 01.03.1996; Wydzielono w wyniku skontrum.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Księgi rachunkowe, inwentarzowe z produkcji mleka i hodowli bydła.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można okreslić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

ISAAR Pl 86 207

Identyfikator instytucji

Pl 86

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Szkic

Poziom szczegółowości

Skrócony

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-03-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

  • łacińskie

Źródła

Uwaga archiwisty

Adam Baniecki

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+