Zobacz opis archiwalny

Zespół 1986-0 - Akta Gminy Rakoszyce, pow. średzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1986-0

Tytuł

Akta Gminy Rakoszyce, pow. średzki

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 70 [j.a.], 0.75 [m.b.] w tym opracowanych: 64 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 70 [j.a.], 0.75 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 2773/2002r.; nab. 5167/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2773; 2002-02-01; I przejęcie; 5167; 2013-01-21; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno-administracyjne 1946 - 1954 sygn. 1-31 Protokoły zebrań GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, wybory sołtysów oraz do GRN, posiedzenia komisji GRN, plany pracy, księga sesji sołtysów, zebrania sołtysów, kontrole, skargi i zażalenia. 2. Sprawy majątkowo-finansowe 1949 - 1951 sygn. 32-33 Własność gminy, przekazanie znaków pomiarowych gminie. 3. Sprawy rolnicze 1950 - 1954 sygn. 34-55 Plany produkcji, statystyka, plany i sprawozdania dot. rolnictwa, ewidencja pastwisk, sprawy leśne i łowieckie. 4. Sprawy oświatowe 1951 sygn. 56 Działalność Komisji Oświatowej w 1951 r. 5. Sprawy osiedleńcze 1947 - 1954 sygn. 57-64 Meldunek o stanie osadnictwa, sprawy osiedleńcze i osadnictwa.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 64 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+