Zobacz opis archiwalny

Zespół 802-0 - Akta Gminy Psary, pow. górowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 802-0

Tytuł

Akta Gminy Psary, pow. górowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 36 [j.a.], 0.43 [m.b.] w tym opracowanych: 32 [j.a.], 0.39 [m.b.] dokumentacja aktowa: 36 [j.a.], 0.43 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 236/1968r.; nab. 5383/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5383; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy Organizacyjno - Administracyjne 1948-1953 sygn. 1-18 Organizacja urzędu, protokoły sesji plenarnych i Prezydium, plany pracy, komisje Rady, protokoły z zebrań sołtysów. 2. Sprawy Budżetowo - Finansowe 1945-1947 sygn. 19 Budżet. 3. Sprawy Ogólno - Kulturalne 1948-1950 sygn. 20-21 Wykazy grobów radzieckich, kurs dla analfabetów. 4. Gospodarka Komunalna i Przemysł 1948-1950 sygn. 22-23 Majątek gminny, przemysł, handel. 5. Rolnictwo i Osadnictwo 1947-1950 sygn. 24-26 Akta nadania gospodarstw, sprawy osiedlowe. 6. Akta Stanu Cywilnego 1948-1949 sygn. 27-28 Sprawy wyznaniowe, prawo rodzinne, sprawy małżeństw, akta USC. 7. Aneks. Sprawy Organizacyjno - Administracyjne 1953-1954 sygn. 29-31 Protokoły z sesji GRN, posiedzeń plenarnych. 8. Aneks. Sprawy Budżetowo - Finansowe 1951-1952 sygn. 32 Budżet.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 32 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+