Zobacz opis archiwalny

Zespół 744-0 - Akta Gminy Przeworno, pow. strzeliński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 744-0

Tytuł

Akta Gminy Przeworno, pow. strzeliński

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 31 [j.a.], 0.53 [m.b.] w tym opracowanych: 29 [j.a.], 0.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 31 [j.a.], 0.53 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 7/1960r.; nab. 5348/2013; nab. 5930/2015;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5348; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją 5930; 2015-10-01; dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1949-1953 sygn. 1-12 Zarządzenia, okólniki, protokoły z posiedzeń GRN, komisje Rady, sprawozdania z działalności, zebrania sołtysów, kontrole. 2. Referat Finansowy 1948-1953 sygn. 13-15 Budżet. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1952-1953 sygn. 16 Gospodarka komunalna, statystyka i okólniki. 4. Referat Rolny 1946-1954 sygn.17-29 Sprawy rolne, zarządzenia, osadnictwo. Kat.: BE-50: 1. Akta osobowe pracowników Gminy 1945-1949 3 j.a. 2. Wybory sołtysów 1947 2 j.a. 3. Sprawy administracyjne 1952-1953 3 j.a. 4. Sprawy Kolegium Karno - Administracyjnego 1952-1953 9 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 29 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 2 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-10-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+