Zobacz opis archiwalny

Zespół 1985-0 - Akta Gminy Przedmoście, pow. średzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1985-0

Tytuł

Akta Gminy Przedmoście, pow. średzki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 78 [j.a.], 0.8 [m.b.] w tym opracowanych: 60 [j.a.], 0.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 78 [j.a.], 0.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 2772/2002r.; nab. 5166/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2772; 2002-02-01; I przejęcie; 5166; 2013-01-21; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno-administracyjne 1946 - 1954 sygn. 1-21 Zarządzenia, sprawy personalne i organizacyjne, uchwały, protokoły posiedzeń Prezydium i Plenum GRN, plany pracy, wybory wójtów i sołtysów, zebrania gromadzkie, kontrole i lustracje. 2. Sprawy budżetowo-finansowe 1947 - 1951 sygn. 22-32 Sprawy drogowe, wybory do GRN, podatki, budżety, sprawozdania, Danina Narodowa. 3. Sprawy rolnictwa i hodowli, przemysłu i handlu 1946 - 1950 sygn. 33-42 Sprawy rolnicze i hodowlane, dane statystyczne, sprawy aprowizacji, handel, spis rzemieślników. 4. Sprawy oświaty i sanitarne 1946 - 1954 sygn. 43-48 Sprawy szkolnictwa i oświaty, śmiertelność niemowląt, grobownictwo. 5. Sprawy osiedleńcze i ruchu ludności 1945 - 1951 sygn. 49-60 Sprawy Niemców, ewidencja i kontrola ruchu ludności, wykazy właścicieli nieruchomości, sprawozdania z akcji osiedleńczej, sprawy osiedleńcze, księgi kontroli ruchu ludności.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 60 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 18 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+