Zobacz opis archiwalny

Zespół 781-0 - Akta Gminy Prusice, pow. milicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 781-0

Tytuł

Akta Gminy Prusice, pow. milicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne; dostateczny; Ogółem: 106 [j.a.], 1.04 [m.b.] w tym opracowanych: 103 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 106 [j.a.], 1.04 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 6/1960r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1954 sygn. 1-47 Okólniki, zarządzenia i instrukcje, protokoły sesji GRN, komisje Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, uchwały GRN, kontrole, rejestry spraw karnych, statystyka ogólna, kronika gminy. 2. Referat Finansowy 1947 sygn. 48-75 Budżet gminy, sprawozdania finansowe. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1954 sygn. 76-84 Sprawy oświaty, kultury i sztuki, budownictwo. 4. Referat Rolny 1945-1954 sygn. 85-103 Hodowla i melioracja, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, sprawy osiedleńcze, spis rolny, statystyka rolna.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 103 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 3 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2009-12-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+