Zobacz opis archiwalny

Zespół 51-0 - Akta gminy Podgórzyn
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 51-0

Tytuł

Akta gminy Podgórzyn

Data(y)

  • 1674 - 1945 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1674 - 1945 (Utworzenie) Gemeinde Giersdorf
  • 1674 - 1945 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte, luźne; dobry; Ogółem: 55 [j.a.], 2.8 [m.b.] w tym opracowanych: 55 [j.a.], 2.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 55 [j.a.], 2.8 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Giersdorf

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wykazy mieszkańców, meldunki, statystyka, 1844-1903, sygn. 1-3 2. Spisy wyborców, 1861-1884, sygn. 4 3. Sprawy gruntowe: spadki, kupno, dzierżawa, procesy), 1674-1845, 1847-1898, sygn. 5-14 4. Sprawy uwłaszczenia, 1835-1889, sygn. 15 5. Sprawy granic gminnych, 1787-1857, sygn. 16 6. Administracja gminna, 1775, 1851-1900, 1928-1945, sygn. 17-20 7. Podatki i opłaty, 1749-1909, 1920, sygn. 21-31 8. Rachunki gminne, 1796-1903, sygn. 32-46 9. Budownictwo, 1881, 1910, sygn. 47-48 10. Sprawy kościelne i szkolne, 1844-1897, sygn. 49 11. Lecznictwo, 1831-1896, sygn. 50 12. Opieka nad biednymi, 1867-1917, 1925-1927, sygn. 51-52 13. Sprawy polityczne i wojskowe, 1835-1899, 1932-1933, sygn. 53-54 14. Sprawy turystyki, 1939-1941, sygn. 55

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 30%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+