Zobacz opis archiwalny

Zespół 50-0 - Akta gminy Podgórze
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 50-0

Tytuł

Akta gminy Podgórze

Data(y)

  • 1644 - 1914 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1644 - 1914 (Utworzenie) Gemeinde Arnsberg
  • 1644 - 1914 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 10 [j.a.], 0.22 [m.b.] w tym opracowanych: 10 [j.a.], 0.22 [m.b.] dokumentacja aktowa: 10 [j.a.], 0.22 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Arnsberg

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

705; 2003-05-20; Dopływ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Spisy mieszkańców, 1892, 1913-1914, sygn. 1, 10 2. Księgi ławnicze, 1644-1822, sygn. 2-3 3. Sprawy gruntowe, 1865-1911, sygn. 4-5 4. Sprawy podatkowe, 1913, sygn. 6 5. Sprawy szkolne, 1792-1914, sygn. 7-8 6. Sprawy prawno-majątkowe, 1751-1848, sygn. 9

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

szczątkowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+