Zobacz opis archiwalny

Zespół 761-0 - Akta Gminy Oleśnica Mała, pow. oławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 761-0

Tytuł

Akta Gminy Oleśnica Mała, pow. oławski

Data(y)

  • 1947 - 1953 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 11 [j.a.], 0.11 [m.b.] w tym opracowanych: 10 [j.a.], 0.1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 11 [j.a.], 0.11 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 5/1960r.; nab. 5262/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5262; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1947-1953 sygn. 1-6 Protokoły posiedzeń Prezydium, sprawozdania, zarządzenia. 2. Referat Finansowy 1948 sygn. 7 Roczne sprawozdania rachunkowe. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1948-1949 sygn. 8-9 Sprawy oświatowo - kulturalne. 4. Aneks. Referat Ogólno - Administracyjny 1950 sygn. 10 Protokoły posiedzeń plenarnych GRN.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 10 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+