Zobacz opis archiwalny

Zespół 742-0 - Akta Gminy Nowolesie, pow. strzeliński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 742-0

Tytuł

Akta Gminy Nowolesie, pow. strzeliński

Data(y)

  • 1946 - 1953 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 106 [j.a.], 1.49 [m.b.] w tym opracowanych: 100 [j.a.], 1.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 106 [j.a.], 1.49 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 7/1960r.; 2255/1998r.; nab. 5354/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5354; 2013-01-30; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1953 sygn. 1-34 Podział administracyjny, nazwy miejscowości, protokoły sesji GRN, z posiedzeń Prezydium GRN, komisje Rady, sesje sołtysów, kontrole. 2. Referat Finansowy 1945-1953 sygn. 35-54 Budżety, sprawozdania. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1953 sygn. 55-65 Sprawy oświaty, kultury i sztuki, walka z analfabetyzmem, przemysł i handel. 4. Referat Rolny 1946-1953 sygn. 66-98 Akcja siewna, statystyka rolna, sprawy osiedleńcze. 5. Ewidencja i kontrola Ruchu Ludności 1945-1947 sygn. 99-100 Ewidencja ludności, spisy Niemców. Kategoria BE 50: 1. Akta osobowe pracowników Gminy 1945-1949 3 j.a. 2. Listy płac pracowników Gminy i sołtysów 1948, 1950-1952 2 j.a. 3. Wykazy analfabetów 1946 1 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 100 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 6 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+