Zobacz opis archiwalny

Zespół 47-0 - Akta gminy Nowa Kamienica
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 47-0

Tytuł

Akta gminy Nowa Kamienica

Data(y)

  • 1694 - 1866 (Utworzenie)
  • 1539 - 1866 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1539 - 1662 (Utworzenie) Gemeinde Neu Kemnitz
  • 1539 - 1662 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 39 [j.a.], 1.4 [m.b.] w tym opracowanych: 39 [j.a.], 1.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 39 [j.a.], 1.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Tabele historyczne i statystyczne, 1773-1828, sygn. 1-2 2. Spisy mieszkańców, 1803, sygn. 3 3. Sprawy opiekuństwa i dziedziczenia, 1750-1829, sygn. 4-5 4. Sprawy sierot, 1777-1812, sygn. 6 5. Sprawy sądowe i skargi, 1792-1842, sygn. 7 6. Księgi ławnicze, 1539-1662, 1694-1832, sygn. 8-11 7. Sprawy kupna i sprzedaży nieruchomości, 1749-1844, sygn. 12-13 8. Sprawy hipoteczne i dłużne, 1800-1830, sygn. 14 9. Obciążenia pańszczyźniane, 1797-1831, sygn. 15-16 10. Sprawy granic gminy, 1742, 1799-1802, sygn. 17-18 11. Zarządzenia i pisma okólne, 1774-1784, 1793-1835, sygn. 19-23 12. Księgi wpływów, 1759-1763, 1768-1810, sygn. 24-28 13. Sprawy podatkowe, 1749-1835, 1840-1866, sygn. 29-31 14. Rachunki, 1748-1824, sygn. 32-33 15. Opieka nad biednymi, 1796-1798, 1804-1805, sygn. 34-35 16. Sprawy kościelne i szkolne, 1777-1847, sygn. 36 17. Sprawy wojskowe, 1797-1853, sygn. 37-39

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do oszacowania

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+