Zobacz opis archiwalny

Zespół 89-0 - Akta gminy Kunice, pow. legnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 89-0

Tytuł

Akta gminy Kunice, pow. legnicki

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 116 [j.a.], 1.17 [m.b.] w tym opracowanych: 107 [j.a.], 1.15 [m.b.] dokumentacja aktowa: 116 [j.a.], 1.17 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab. 28/1956, 77/1959, 267/1963, 1912/2011 (korekta ewidencji), 2337/2015, 2418/2015

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1912; 2011-09-01; dopływ; korekta ewidencji 2337; 2015-01-20; dopływ; akta osobowe 2418; 2015-08-03; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Zarząd Gminy: oddział ogólnoadministracyjny, 1945-1950, sygn. 1-9 (sprawy sołtysów i wójtów, kontrola, statystyka), oddział finansowo-podatkowy, 1945-1950, sygn. 10-29, oddział administracyjny, 1945-1947, sygn. 30-33 (szkody wojenne, bezpieczeństwo i porządek, sprawy wojskowe), sprawy gospodarki społecznej, 1945-1947, sygn. 34-49 (organizacje społeczne i polityczne, osadnictwo, rolnictwo, spółdzielczość, oświata, kultura i sztuka); Gminna Rada Narodowa: sprawy organizacyjne, 1946-1954, sygn. 50-64, statystyka, 1946-1950, sygn. 65-67, protokoły sesji GRN i Prezydium GRN, 1946-1954, sygn. 68-71, organy GRN, 1946-1953, sygn. 72-76, sprawy budżetowe, 1950-1953, sygn. 77-82, sprawy kulturalno-oświatowe, 1946-1950, sygn. 83, przemysł, handel, spółdzielczość, 1950-1952, sygn. 84-86, sprawy rolnictwa, 1950-1954, sygn. 87-95, aneks, sygn. 96-107 spis zdawczo-odbiorczy (2 dopływy, 2015 r.): akta osobowe 1946-1990, 9 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 107 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 9 j.a. - akta osobowe

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-08-03
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+