Zobacz opis archiwalny

Zespół 740-0 - Akta Gminy Krzywina, pow. strzeliński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 740-0

Tytuł

Akta Gminy Krzywina, pow. strzeliński

Data(y)

  • 1948 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 53 [j.a.], 0.62 [m.b.] w tym opracowanych: 50 [j.a.], 0.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 53 [j.a.], 0.62 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 7/1960r.; nab. 5346/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5346; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1951-1954 sygn. 1-26, 50 Protokoły Sesji GRN, komisje Rady, protokoły posiedzeń, sprawozdania GRN, ewidencja ludności. 2. Referat Finansowy 1950-1953 sygn. 27-35 Budżet, podatki. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951 sygn. 36 Przedsiębiorstwa gminne. 4. Referat Rolny 1949-1953 sygn. 37-49 Plany produkcji rolnej, statystyka rolna, osadnictwo wiejskie. Kat. BE-50 1 j.a. 1953 Umowy dzierżawne

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 50 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 3 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+