Zobacz opis archiwalny

Zespół 793-0 - Akta Gminy Krzelów, pow. wołowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 793-0

Tytuł

Akta Gminy Krzelów, pow. wołowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 74 [j.a.], 1 [m.b.] w tym opracowanych: 74 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 74 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 235/1968r.; 240/1968r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno - administracyjne 1945-1953 sygn. 1-15 Okólniki i zarządzenia, korespondencja, plany pracy i sprawozdania Prezydium GRN, sprawy sołtysów, organizacja biura Rady. 2. Sprawy finansowe i budżetowe 1945-1953 sygn. 16-36 Budżet gminy i przedsiębiorstw, roczne sprawozdania finansowe. 3. Sprawy oświaty, higieny i opieki społecznej 1946-1952 sygn. 37-48 Sprawy oświaty, walka z analfabetyzmem, kultura i sztuka, sprawy wyznaniowe, cmentarze wojenne i groby wojenne, opieka społeczna. 4. Sprawy rolnictwa, przemysłu i handlu 1945-1952 sygn. 49-63 Sprawy rolnictwa i hodowli, melioracje, sprawy leśne, rybackie, łowieckie, aprowizacja, przemysł i handel. 5. Sprawy osiedleńcze i ludnościowe 1945-1949 sygn. 64-69 Sprawy osiedleńcze i repatriacje. 6. Aneks Protokoły posiedzeń GRN, budżet gminy. 1951-1954 sygn. 70-74

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

nie można ustalić

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-05-30
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+