Zobacz opis archiwalny

Zespół 88-0 - Akta gminy Krotoszyce, pow. legnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 88-0

Tytuł

Akta gminy Krotoszyce, pow. legnicki

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 89 [j.a.], 0.65 [m.b.] w tym opracowanych: 67 [j.a.], 0.63 [m.b.] dokumentacja aktowa: 89 [j.a.], 0.65 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab. 28/1956, 272/1963, 1911/2011 (korekta ewidencji), 2336/2015

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1911; 2011-09-01; dopływ; korekta ewidencji 2336; 2015-01-20; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

sprawy organizacyjne Zarządu Gminnego, 1945-1949, sygn. 1-5, sprawy sołtysów, 1945-1953, sygn. 6-8, zebrania gromadzkie, 1945-1954, sygn. 9-11, sprawy osobowe GRN, 1948-1949, sygn. 12, sesje GRN, 1946-1954, sygn. 13-18, posiedzenia Prezydium GRN, 1949-1951, sygn. 19-20, komisje GRN, 1948-1954, sygn. 21-23, sprawy Klubu Radnych kół Stronictwa Ludowego i ZSCHL, 1948-1954, sygn. 24-26, ruch ludności i sprawy porządku i bezpieczeństwa, 1945-1951, 1945-1951, sygn. 27-32, rolnictwo, 1948-1954, sygn. 33-37, podatki i świadczenia, 1948, 38-39, sprawy finansowe, 1946-1953, sygn. 40-63, aneks, sygn. 64-67 (protokoły sesji GRN 1950-1952, budżet na 1952 r.) spis zdawczo-odbiorczy (dopływ 2015 r.): akta osobowe 1947-1982, 22 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 67 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 22 j.a. - akta osobowe

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-01-20
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+