Zobacz opis archiwalny

Zespół 37-0 - Akta gminy Krosnowice Kłodzkie powiat kłodzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 37-0

Tytuł

Akta gminy Krosnowice Kłodzkie powiat kłodzki

Data(y)

  • 1955 - 1956 (Utworzenie)
  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 381 [j.a.], 2.12 [m.b.] w tym opracowanych: 83 [j.a.], 1.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 381 [j.a.], 2.12 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 37, Nab., 1994 r., 388, Nab., 1998 r., 674, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1946-1954, sygn. 1-12 (protokoły z narad sołtysów, sesji GRN, posiedzeń PGRN, sprawozdania GNR), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1953, sygn. 13-65 (budżety gminy i Zarządu Nieruchomości, sprawozdania rachunkowe, preliminarze, sprawy podatku gruntowego), 3.Sprawy oświaty i kultury, 1950-1953, sygn. 66-67 (sprawy szkół i świetlic), 4.Sprawy gospodarki komunalnej, 1950, sygn. 68 (wykaz budynków mieszkalnych), 5.Sprawy rolnictwa, 1946-1954, sygn. 69-76 (plany produkcyjne, osadnictwo, klasyfikacja gruntów, meliotacje), 6.Urząd Stanu Cywilnego, 1946-1951, sygn. 77-84 (rejestry przybywających i opuszczających gminę), 7.Sprawy inne, 1946-1949, sygn 85 (karty personalne i deklaracje członkowskie PPS, PZPR). Brak sygn.: 6, 65 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-01-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+