Zobacz opis archiwalny

Zespół 779-0 - Akta Gminy Krośnice, pow. milicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 779-0

Tytuł

Akta Gminy Krośnice, pow. milicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

luźne; dostateczny; Ogółem: 58 [j.a.], 0.81 [m.b.] w tym opracowanych: 53 [j.a.], 0.75 [m.b.] dokumentacja aktowa: 58 [j.a.], 0.81 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 6/1960; nab. 1773/1991; nab. 5312/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5312; 2013-01-29; korekta ewidencji; Matreriały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1953 sygn. 1-34 Okólniki, zarządzenia, protokoły sesji, plany pracy i sprawozdania, komisje Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, odprawy sołtysów, kontrole, organizacja urzędu, statystyka, raporty sytuacyjne. 2. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1954 sygn. 35-42 Oświata, kultura i sztuka, sprawy odbudowy, majątek gminy. 3. Referat Rolny 1945-1951 sygn. 43-53 Rolnictwo i statystyka rolna, sprawy osiedleńcze, klasyfikacja gruntów, spis gospodarstw, Narodowy Powszechny Spis Powszechny.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 53 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 5 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-28
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+