Zobacz opis archiwalny

Zespół 38-0 - Akta gminy Kromnów
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 38-0

Tytuł

Akta gminy Kromnów

Data(y)

  • 1770 - 1873 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1770 - 1873 (Utworzenie) Gemeinde Krommenau
  • 1770 - 1873 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 10 [j.a.], 0.05 [m.b.] w tym opracowanych: 10 [j.a.], 0.05 [m.b.] dokumentacja aktowa: 10 [j.a.], 0.05 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Krommenau

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wykaz właścicieli gruntów, 1864, sygn. 1 2. Sprawy pańszczyźniane i uwłaszczeniowe, 1854-1873, sygn. 2-5 3. Sprawy podatkowe, 1824 i 1865, sygn. 6-7 4. Rachunki, 1770-1774, sygn. 8 5. Sprawy kościelne, 1866-1870, sygn. 9 6. Sprawy wojskowe, 1870-1871, sygn. 10

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

szczątkowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+