Zobacz opis archiwalny

Zespół 37-0 - Akta gminy Krogulec
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 37-0

Tytuł

Akta gminy Krogulec

Data(y)

  • 1630 - 1868 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1630 - 1868 (Utworzenie) Gemeinde Södrich
  • 1630 - 1868 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 33 [j.a.], 1.4 [m.b.] w tym opracowanych: 33 [j.a.], 1.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 33 [j.a.], 1.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Södrich

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Tabele statystyczne, 1786-1855, sygn. 1 2. Sprawy sądowe i spadkowe, 1784-1861, sygn. 2-3 3. Sprawy kupna gruntów, 1630-1859, sygn. 4 4. Księgi ławnicze, 1657-1850, sygn. 5-6 5. Sprawy ochrony pożarowej, 1814-1846, sygn. 7 6. Akta gruntowe, 1763-1863, sygn. 8-9 7. Sprawy pańszczyźniane, 1709-1867, sygn. 10-11 8. Sprawy granic, 1784-1859, sygn. 12 9. Odpisy zarządzeń władz zwierzchnich, 1770-1852, sygn. 13-17 10. Protokoły i sprawy gminy, 1773-1868, sygn. 18-20 11. Sprawy podatków, 1748-1749, 1811-1867, sygn. 21-23 12. Rachunki, 1759-1857, sygn. 24 13. Miscellanea, 1778-1852, sygn.25-26 i 33 14. Sprawy kościelne i szkolne, 1800-1841, sygn. 27-28 15. Ochrona zdrowia, 1819-1832, sygn. 29-30 16. Sprawy biednych, 1779-1849, sygn. 31 17. Sprawy wojskowe, 1790-1859, sygn. 32

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

Trudy do oszacowania

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+