Zobacz opis archiwalny

Zespół 36-0 - Akta gminy Kostrzyca
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 36-0

Tytuł

Akta gminy Kostrzyca

Data(y)

  • 1686 - 1904 (Utworzenie)
  • 1592- 1904 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1592 - 1652 (Utworzenie) Gemeinde Quirl
  • 1592 - 1652 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 27 [j.a.], 1 [m.b.] w tym opracowanych: 27 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 27 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Quirl

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Wykaz mieszkańców, 1801-1884, sygn. 1 2. Testamenty, 1763-1785, sygn. 2 3. Sprawy sierot, 1806-1812, sygn. 3 4. Księgi ławnicze, 1592-1652, 1686-1768, sygn. 4-5 5. Sprawy kupna i sprzedaży gruntów, 1720-1832, sygn. 6-7 6. Sprawy ochrony pożarowej, 1775-1833, sygn. 8 7. Powinności pańszczyźniane, 1844-1847, sygn. 9 8. Księgi zarządzeń, 1773, 1805-1814, 1823-1831, 1842-1904, sygn. 10-13 i 26 9. Protokoły gminne, 1763-1768, sygn. 14 10. Kontrybucje i podatki, 1764-1804, 1816-1839, sygn. 15-20 11. Rachunki, 1765-1800, sygn. 21-22 12. Sprawy kościelne i szkolne, 1766-1893, sygn. 23-24 13. Sprawy biednych i opieki społecznej, 1829-1893, sygn. 24-25 14. Sprawy rzemiosła, 1715, sygn. 27

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do określenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+