Zobacz opis archiwalny

Zespół 738-0 - Akta Gminy Kondratowice, pow. strzeliński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 738-0

Tytuł

Akta Gminy Kondratowice, pow. strzeliński

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 62 [j.a.], 1.02 [m.b.] w tym opracowanych: 58 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 62 [j.a.], 1.02 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 7/1960r.; nab. 5345/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5345; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-16, 58 Zarządzenia wójta, protokoły sesji GRN, sprawozdania, komisje GRN, charakterystyka gmin, plany pracy. 2. Referat Finansowy 1947-1950 sygn. 17-19 Budżet, sprawozdania. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1951 sygn. 20-25 Sprawy oświaty, odbudowy, przemysłu i handlu, wykazy przedsiębiorstw, opis dróg, rzek, lasów, wykaz miejscowości. 4. Referat Rolny 1945-1951 sygn. 26-51 Akcja siewna i żniwna, statystyka, rolna, osadnictwo. 5. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1946-1951 sygn. 52-55 Spisy ludności, statystyka. 6. Związek Samopomocy Chłopskiej 1949 sygn. 56 Sprawy Zarządu Gminy. 7. Związek Zawodowy Pracowników Państwowych 1950-1951 sygn. 57 Kategoria BE-50: 1. Akta osobowe pracowników Gminy 1947-1949 6 j.a. 2. Listy płac sołtysów 1951 1j.a. 3. Sprawy USC, wyznaniowe, zmiana gospodarstw 1951 1 j.a. 4. Sprawy przydziału ziemi i umowy dzierżawne, podatek gruntowy, umowy o najem lokali 1951-1954 2 j.a. 5. Protokoły zdawczo - odbiorcze maszyn rolniczych. 1948-1949 1 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 58 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+