Zobacz opis archiwalny

Zespół 34-0 - Akta gminy Komarno
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 34-0

Tytuł

Akta gminy Komarno

Data(y)

  • 1758 - 1895 (Utworzenie)
  • 1550 - 1895 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1550 - 1711 (Utworzenie) Gemeinde Kammerswaldau
  • 1550 - 1711 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 17 [j.a.], 0.7 [m.b.] w tym opracowanych: 17 [j.a.], 0.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 17 [j.a.], 0.7 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka, 1816-1847, sygn. 1 2. Spis mieszkańców, 1849-1895, sygn. 2 3. Sprawy spadkowe i dziedziczenia, 1829-1836, sygn. 3 4. Księgi ławnicze, 1550-1711, 1784-1822, sygn. 4-6 i 17 5. Urbarze, uwłaszczenia, dzierżawa gruntów, 1830-1853, sygn. 7-9 6. Zarządzenia, okólniki i sprawozdania, 1766-1773, 1832-1850, sygn. 10-11 7. Rachunki gminne, 1758-1844, sygn. 12-13 8. Sprawy kościelne i szkolne, 1790-1837, sygn. 14 9. Sprawy biednych, 1789-1843, sygn. 15 10. Sprawy wojskowe, 1860, sygn. 16

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

szczątkowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+