Zobacz opis archiwalny

Zespół 787-0 - Akta Gminy Kąty Wrocławskie, pow. wrocławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 787-0

Tytuł

Akta Gminy Kąty Wrocławskie, pow. wrocławski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 161 [j.a.], 2.85 [m.b.] w tym opracowanych: 152 [j.a.], 2.73 [m.b.] dokumentacja aktowa: 161 [j.a.], 2.85 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 8/1960r.; przes. międzyzesp.33/2005r.; nab. 5337/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5337; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-72 Zarządzenia i okólniki, wybory, protokoły z sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, Komisje Rady, majątek gminy, sprawy sołtysów, ewidencja ruchu ludności, sprawozdania statystyczne. 2. Referat Finansowy 1946-1953 sygn. 73-94 Budżet gminy, roczne sprawozdania finansowe, księga szarwarków. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1945-1953 sygn. 95-110 Drogi i place publiczne, kultura i sztuka, ekshumacja zwłok, zdrowie publiczne, przemysł, handel. 4. Referat Wojskowy 1954 sygn. 111-112 Sprawy wojskowe. 5. Referat Rolny 1945-1950 sygn. 113-149 Spisy rolne, sprawy osiedleńcze, akcja siewna, spis inwentarza, hodowla, akcja "L", statystyka rolna, osadnictwo wojskowe, wykazy Niemców. 6. Aneks. Referat Ogólno-Administracyjny 1948-1949, 1953 sygn. 150, 152 Protokoły z posiedzeń PGRN. 7. Aneks. Referat Finansowy 1949 sygn. 151 Rejestr odpisów podatku gruntowego. Akta kat. BE-50: 1946-1952 Akta personalne pracowników Gminy, listy płac pracowników Gminy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niepełne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 152 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 9 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+