Zobacz opis archiwalny

Zespół 33-0 - Akta gminy Karpniki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 33-0

Tytuł

Akta gminy Karpniki

Data(y)

  • 1941 - 1945 (Utworzenie)
  • 1911 - 1913 (Utworzenie)
  • 1551 - 1945 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1551 - 1884 (Utworzenie) Gemeinde Fischbach
  • 1551 - 1884 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte, luźne; dobry; Ogółem: 63 [j.a.], 1.71 [m.b.] w tym opracowanych: 44 [j.a.], 1.51 [m.b.] dokumentacja aktowa: 63 [j.a.], 1.71 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Fischbach

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze. Nab.: 558/2001; 1224/2012

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

588; 2001-03-30; dar; Jednostka pt. "Księga zameldowań cudzoziemców - Fischbach" - zawiera zameldowania robotników przymusowych. Nadano jej kolejną sygn. Fisch.48. 1224; 2012-04-03; darowizna; Część przekazanych dokumentów przeszło zabiegi odkażające w AP Wrocław w 2011 roku. Patrz pismo: OJG-70-3/11.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy spadkowe i urodzeń, 1620-1855, sygn. 1-2 2. Administracja gminy, 1630-1812, sygn. 3-4 3. Sprawy sądowe, 1654-1852, 1859-1884, sygn. 5-6, 26-29 4. Księgi ławnicze, 1551-1855, sygn. 7-14 5. Sprawy ochrony pożarowej, 1790-1850, sygn. 15 i 39 6. Urbarz, 1654, sygn. 16 7. Sprawy granic gminy, 1805-1855, sygn. 17 8. Zarządzenia i okólniki, 1747-1852, sygn. 18-25 9. Sprawy podatków, 1645-1874, sygn. 30 10. Rachunki gminy, 1602-1811, 1814, 1834, sygn. 31-35 11. Sprawy rzemiosła, 1823-1856, sygn. 36 12. Opieka nad biednymi, 1701-1853, sygn. 37-38 i 40 13. Varia (sprawy literackie), 1788, 1911-1913, sygn. 41-42 14. Księga cudzoziemców, 1941-1945, sygn. 43 15. Dar od Pani Danuty Kowalskiej, 1772-1945, 19 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do określenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. W 2012 r. dar od p.Danuty Kowalskiej: 19 dokumentów luźnych, część z nich w 2011 r. odkażono. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz i Anna Borys

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+