Zobacz opis archiwalny

Zespół 32-0 - Akta gminy Karpacz
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 32-0

Tytuł

Akta gminy Karpacz

Data(y)

  • 1685 - 1935 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1685 - 1935 (Utworzenie) Gemeinde Krummhübel
  • 1685 - 1935 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 45 [j.a.], 1 [m.b.] w tym opracowanych: 45 [j.a.], 1 [m.b.] dokumentacja aktowa: 45 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka, 1840-1852, sygn. 1 2. Sprawy spadków i kurateli, 1784-1859, sygn. 2 3. Miscellanea, 1830-1847, sygn. 3 4. Sprawy sądowe i ławnicze, 1771-1859, sygn. 4-9, 25, 27-28 i 43 5. Sprawy kupna i sprzedaży gruntów, 1805-1837, sygn. 10-11 6. Dzierżawa terenów łowieckich, 1851-1858, sygn. 12 7. Sprawy policji, 1842-1859, sygn. 13-15 8. Sprawy gruntowe, 1842-1853, sygn. 16 9. Urbarze, 1785, sygn. 17 10. Sprawy młynów, 1824-1825, sygn. 18 11. Sprawy uwłaszczenia, 1841-1856, sygn. 19 12. Sprawy regulacji granic, 1843, sygn. 20 13. Zarządzenia, okólniki i posiedzenia władz gminy, 1796-1867, sygn. 21-24 i 26 14. Sprawy podatkowe, 1804-1816, 1828-1860, sygn. 29-30 15. Rachunki gminne, 1685-1859, sygn. 31-32 16. Sprawy budowlane (domu i drogi), 1821-1851, 1909-1910, sygn. 33-36 17. Sprawy szkolne, 1841-1854, sygn. 37-38 18. Sprawy ochrony zdrowia, 1831-1855, sygn. 39-40 19. Sprawy biednych, 1825-1852, sygn. 41 20. Sprawy wojskowe, 1839-1852, sygn. 42 21. Opłaty kościelne, 1751, sygn. 44 22. Sprawy przemysłu i rzemiosła, 1933-1935, sygn. 45

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do oszacowania

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+