Zobacz opis archiwalny

Zespół 929-0 - Akta gminy Jedlina Zdrój powiat wałbrzyski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 929-0

Tytuł

Akta gminy Jedlina Zdrój powiat wałbrzyski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, luźne; dobry; Ogółem: 141 [j.a.], 5.02 [m.b.] w tym opracowanych: 96 [j.a.], 3.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

2003 r., 1268, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1268; 2003-05-30; ; pierwsze przyjęcie, przyjęto z AP Wrocław Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie Gorcach.

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Referat Ogólno-Organizacyjny, 1945-1951, sygn. 1-44, protokoły z posiedzeń rady, prezydium, komisji, podział administracyjny gminy, sprawozdawczość, sprawy dotyczące zakładów i przedsiebiorstw gminnych, okólniki i zarządzenia, organizacja biura. 2.Referat Finansowo-Budżetowy 1945-1952, sygn. 45-67, budżety i sprawozdania finansowe, podatki. 3.Referat Gospodarki Gminnej, 1945-1953, sygn. 68-87, sprawy opieki społecznej, zdrowia, kultury i sztuki, osadnictwa rolnego. 4.Referat Administracyjny, 1945-1954, sygn. 88-96, sprawy dotyczące USC, bezpieczeństwa publicznego, ewidencji ludności, wyborów do Sejmu. Zmiana nazwy zespołu z: Gminna Rada Narodowa w Jedlinie Zdroju powiat wałbrzyski, na: Akta gminy Jedlina Zdrój powiat wałbrzyski; decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 14 października 2004 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Archiwum Państwowe Oddział Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach: przyjęcie 03.11.1956 r., Nab. Nr 46, 19.02.1985 r., Nab. Nr 335, 19.02.1985 r., nab. Nr 336; dawny nr zespołu: 107.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-02-07
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+