Zobacz opis archiwalny

Zespół 29-0 - Akta gminy Janowice Wielkie
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 29-0

Tytuł

Akta gminy Janowice Wielkie

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 76 [j.a.], 3 [m.b.] w tym opracowanych: 76 [j.a.], 3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 76 [j.a.], 3 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka, 1757-1874, 1813, sygn. 1 i 76 2. Sprawy sierot, spadki, opiekuństwo, 1719-1751, 1798-1850, 1852-1913, sygn. 2-8 3. Sprawy sądowe i procesy, 1727-1896, 1902-1905, sygn. 9-11 4. Kupno, dzierżawa i najem, 1688-1777, 1788-1821, 1839-1880, sygn. 12-16 5. Akta administracji policyjnej, 1815-1877, sygn. 17-20 6. Sprawy gruntowe i hipoteczne, 18381879, sygn. 21-23 7. Urbarze, 1766-1837, sygn. 24-25 8. Wykup i uwłaszczenie, 1821-1867, sygn. 26 9. Sprawy granic, 1748, sygn. 27 10. Zarządzenia i okólniki, 1748-1762, 1767-1776, 1786-1797, 1816-1908, sygn. 29-33 11. Administracja gminna, 1818-1890, sygn. 34-37 12. Podatki i opłaty, 1743-1907, sygn. 38-40 13. Finanse gminy, 1688-1689, 1709-1909, sygn. 41-53 14. Budownictwo, 1770-1908, sygn. 54 15. Rzemiosło i handel, 1752, 1816-1880, sygn. 55-59 16. Sprawy kościelne i szkolne, 1733-1906, sygn. 60-62 17. Lecznictwo, 1822-1872, sygn. 63 18. Opieka nad biednymi, 1748-1772, 1822-1901, sygn. 64-67 19. Sprawy wojskowe, 1762-1906, sygn. 68-70 20. Varia (ubezpieczenia, notatki historyczne, ławnicy), 1843-1926, 1944-1945, sygn. 71-75

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

ok. 40%

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+