Zobacz opis archiwalny

Zespół 29-0 - Akta gminy Idzików powiat bystrzycki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 29-0

Tytuł

Akta gminy Idzików powiat bystrzycki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 94 [j.a.], 0.96 [m.b.] w tym opracowanych: 73 [j.a.], 0.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 94 [j.a.], 0.96 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 29, Nab., Nab. nr 2013, 2012 r..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ; 2013; 2012-05-21; dopływ; spis zdawczo-odbiorczy nr 46; akta osobowe pracowników zwolnionych

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Dział ogólno-organizacyjny, 1947-1954, sygn. 1-19 (protokoły posiedzeń PGRN, komisji, plany pracy PGRN, komisji, protokoły narad sołtysów, organizacja biura), 2.Dział gospodarki gminnej, 1948-1954, sygn. 20-37 (sprawy osiedleńcze i repatriacyjne, kontraktacje i siewy, sprawy własnosci mienia, nadzór budowlany i gospodarka komunalna), 3.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1954, sygn. 38-73 (dochody i wydatki budżetowe, preliminarze, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania statystyczne, księgi biorcze, dziennik główny). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy spis zdawczo-odbiorczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2012-05-21
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+