Zobacz opis archiwalny

Zespół 45-0 - Akta gminy Henryków powiat ząbkowicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 84 45-0

Tytuł

Akta gminy Henryków powiat ząbkowicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 97 [j.a.], 1 [m.b.] w tym opracowanych: 74 [j.a.], 0.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 97 [j.a.], 1 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

1992 r., 45, Nab., 1994 r., 484, Nab..

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

0; ; ;

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Część opracowana: 1.Sprawy ogólno-administracyjne, 1947-1954, sygn. 1-28 (protokoły i uchwały GRN, plany pracy, sprawozdania, protokoły komisji), 2.Sprawy budżetowo-finansowe, 1945-1953, sygn. 29-57 (budżety, sprawozdania rachunkowe, dzienniki główne, plany gospodarcze), 3.Sprawy osadnicze-rolnictwo, 1948-1953, sygn. 58-70 (sprawy osadniczo-rolne, akta nadania), 4.Sprawy kulturalno-oświatowe i opieki społecznej, 1949-1953, sygn. 71-74 (opieka nad zabytkami, sprawy bibliotek i świetlic). Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

częściowy

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy spis roboczy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2006-01-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Gabriel Widuch

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+