Zobacz opis archiwalny

Zespół 90-0 - Akta gminy Grzymalin, pow. legnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 85 90-0

Tytuł

Akta gminy Grzymalin, pow. legnicki

Data(y)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 89 [j.a.], 0.72 [m.b.] w tym opracowanych: 81 [j.a.], 0.71 [m.b.] dokumentacja aktowa: 89 [j.a.], 0.72 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

nab. 28/1956, 76/1959, 266/1963, 1913/2011 (korekta ewidencji), 2339/2015

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

1913; 2011-09-01; dopływ; korekta ewidencji 2339; 2015-01-20; dopływ; akta osobowe

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

Zarząd Gminy: oddział ogólnoorganizacyjny, 1945-1949, sygn. 1-21 (sprawy samorządu gminnego, sołtysów i wójtów, kontrola, statystyka), oddział administracyjny, 1945-1950, sygn. 22-35 (statystyka, głosowanie i wybory, sprawy stanu cywilnego, ludność niemiecka, bezpieczeństwo i porządek, sprawy wojskowe i SP), finansowo-podatkowy, 1945-1950, sygn. 36-51, sprawy gospodarki społecznej, 1945-1948, sygn. 52-66; Gminna Rada Narodowa: sprawy organizacyjne, 1946-1951, sygn. 67-70, protokoły sesji GRN i Prezydium GRN, 1949, sygn. 71-72, komisje GRN, 1946-1949, sygn. 73-75, sprawy finansowe, 1950-1952, sygn. 76-79, aneks, 1947, sygn. 80-81 spis zdawczo-odbiorczy (dopływ 2015 r.): akta osobowe 1947-1954[1964], 8 j.a.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletny

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 81 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 8 j.a. - akta osobowe

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2015-01-20
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Edyta Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+