Zobacz opis archiwalny

Zespół 737-0 - Akta Gminy Gnojna, pow. strzeliński
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 737-0

Tytuł

Akta Gminy Gnojna, pow. strzeliński

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 108 [j.a.], 1.32 [m.b.] w tym opracowanych: 105 [j.a.], 1.3 [m.b.] dokumentacja aktowa: 108 [j.a.], 1.32 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 7/1960r.; nab.5344/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5344; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1954 sygn. 1-41 Zarządzenia, okólniki, sprawozdania, komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, wybory i zebrania sołtysów, ruch ludności. 2. Referat Finansowy 1946-1954 sygn. 42-59 Budżet, "Danina Narodowa", podatek gruntowy. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1946-1953 sygn. 60-70 Remonty szkół, budowa dróg, zniszczenia wojenne. 4. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 71-105 Akcja siewna, hodowla, sprawy weterynaryjne, statystyka rolna i osiedleńcza, dostawy zwierząt rzeźnych. Kat. B 27 j.a. z lat 1946-1956 Spisy spraw, zadania biur ewidencji ludności, melioracja - wykaz świadczeń, umowa dzierżawna, dowody świadczeń w naturze, sprawy wyznaniowe i akta stanu cywilnego, skorowidze aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, sprawy sądowe, karno-administracyjne, skargi i zażalenia, sprawy osobowe, akta osobowe, ankiety personalne, listy płac, karty wynagrodzeń, książka obecności pracowników Zarządu Gminy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 105 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 3 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-01
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+