Zobacz opis archiwalny

Zespół 794-0 - Akta Gminy Chobienia, pow. wołowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 794-0

Tytuł

Akta Gminy Chobienia, pow. wołowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 62 [j.a.], 0.74 [m.b.] w tym opracowanych: 55 [j.a.], 0.6 [m.b.] dokumentacja aktowa: 62 [j.a.], 0.74 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 235/1968r.; 240/1968r.; nab. 5380/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5380; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno - administracyjne 1945-1954 sygn. 1-26 Protokoły posiedzeń i sprawozdania GRN, plan pracy i sprawozdania Prezydium GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, wybory sołtysów. 2. Sprawy finansowe 1950-1951 sygn. 27-37 Budżet gminy i plan gospodarczy. 3. Sprawy szkolne, oświatowe i wyznaniowe 1947-1953 sygn. 38-46 Preliminarze wydatków szkół, sprawy bibliotek i świetlic, remonty, sprawozdania z zabaw, wykazy sal teatralnych, cmentarze wojenne, ekshumacje, sprawy wyznaniowe, opieka społeczna. 4. Sprawy osiedleńcze, rolnictwo, przemysł 1947-1953 sygn. 47-52 Sprawy rolnictwa, wykazy sklepów, wykazy ludności polskiej i niemieckiej. 5. Aneks 1951-1954 sygn. 53-55 Komisja Podziału Administracyjnego, budżet Gminy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 55 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 7 j.a. aneks

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-06
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+