Zobacz opis archiwalny

Zespół 754-0 - Akta Gminy Bystrzyca, pow. oławski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 754-0

Tytuł

Akta Gminy Bystrzyca, pow. oławski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 36 [j.a.], 0.61 [m.b.] w tym opracowanych: 29 [j.a.], 0.5 [m.b.] dokumentacja aktowa: 36 [j.a.], 0.61 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 5/1960r.; 382/1972r.;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1945-1954 sygn. 1-22, 29 Protokoły posiedzeń Prezydium, Sesje Rady, plany pracy, zarządzenia, spis ludności. 2. Referat Finansowy 1947-1951 sygn. 23-25 Budżet, plan inwestycyjny sześcioletni. 3. Referat Rolny 1946-1954 sygn. 26-28 Protokoły pokontrolne, sprawy osiedleńcze.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 29 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 7 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2005-12-09
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+