Zobacz opis archiwalny

Zespół 18-0 - Akta gminy Bukowiec
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 18-0

Tytuł

Akta gminy Bukowiec

Data(y)

  • 1607 - 1861 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1607 - 1861 (Utworzenie) Gemeinde Buchwald
  • 1607 - 1861 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 35 [j.a.], 1.4 [m.b.] w tym opracowanych: 35 [j.a.], 1.4 [m.b.] dokumentacja aktowa: 35 [j.a.], 1.4 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Gemeinde Buchwald

Biografia

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Tabele statystyczne, 1742-1776, sygn. 1 2. Sprawy sierot, 1754-1798, sygn. 2 3. Sprawy sądowe, 1650-1861, sygn. 3-4 4. Sprawy gruntowe, 1607-1705, sygn. 5 5. Księgi ławnicze, 1608-1833, sygn. 6-8 i 34 6. Stosunki pańszczyźniane, 1727-1767, 1825-1829, 1838-1841, 1844-1848, sygn. 9-12 i 35 7. Sprawy granic, 1768, sygn. 13 8. Księgi zarządzeń, 1660-1840, sygn. 14-18 9. Sprawy podatkowe, 1736-1844, sygn. 19 10. Opłaty, kontrybucje i rachunki, 1621-1854, sygn. 20-29 11. Sprawy kościelne, 1710-1845, sygn. 30 12. Sprawy biednych, 1819-1855, sygn. 31 13. Sprawy wojskowe, 1707-1838, sygn. 32 14. Sprawy ubezpieczeń, 1834-1835, sygn. 33

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do ustalenia

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+