Zobacz opis archiwalny

Zespół 1980-0 - Akta Gminy Bukówek, pow. średzki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 1980-0

Tytuł

Akta Gminy Bukówek, pow. średzki

Data(y)

  • 1946 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dobry; Ogółem: 138 [j.a.], 1.5 [m.b.] w tym opracowanych: 110 [j.a.], 1.2 [m.b.] dokumentacja aktowa: 138 [j.a.], 1.5 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 2767/2002r.; nab. 5162/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

2767; 2002-02-01; I przejęcie; 5162; 2013-01-21; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno - administracyjne 1946 - 1954 sygn. 1-53 Zarządzenia, instrukcje, uchwały, protokoły posiedzeń GRN, księgi uchwał, plany pracy, sprawozdania, komisje GRN, zmiany granic gminy i zmiany nazw. 2. Sprawy budżetowo-finansowe 1946 - 1954 sygn. 54-64 Sprawy finansowe i budżetowe, budżety, preliminarz, sprawozdania rachunkowe. 3. Sprawy oświaty i kultury 1946 - 1951 sygn. 65-68 Sprawy szkół i komitetów rodzicielskich, walka z analfabetyzmem, sprawy bibliotek. 4. Sprawy opieki społecznej i wyznaniowe 1946 - 1953 sygn. 69-73 Opieka społeczna, sprawy wyznaniowe, cmentarze wojenne, protokoły i sprawozdania pokontrolne. 5. Gospodarka komunalna 1946 - 1950 sygn. 74-77 Majątek gminy, nieruchomości, drogi, sprawy remontów i budów. 6. Rolnictwo 1947 - 1954 sygn. 78-87 Sprawy rolnicze, statystyka, zagospodarowanie łąk, sprawy produkcji zwierzęcej, walka z chorobami, akcja siewna i żniwna. 7. Przemysł i handel 1946 - 1954 sygn. 88-89 Popieranie przemysłu i handlu, sprawy drobnej wytwórczości. 8. Sprawy wyborcze 1952 - 1954 sygn. 90-93 Okólniki, sprawy wyborcze, protokoły wyborcze. 9. Sprawy osiedleńcze 1946 - 1954 sygn. 94-104 Sprawy osiedleńcze, opisy terenu, ewidencja ludności, sprawy przesiedleńców. 10. Aneks 1947 - 1951 sygn. 105-110 Budżet gminy, sprawozdanie, plany osiedleńcze gminy.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 110 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 28 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-05
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+