Zobacz opis archiwalny

Zespół 764-0 - Akta Gminy Brzezia Łąka, pow. oleśnicki
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 764-0

Tytuł

Akta Gminy Brzezia Łąka, pow. oleśnicki

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 95 [j.a.], 1.71 [m.b.] w tym opracowanych: 94 [j.a.], 1.7 [m.b.] dokumentacja aktowa: 95 [j.a.], 1.71 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 4/1960r.; nab. 5358/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5358; 2013-02-01; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Referat Ogólno - Administracyjny 1946-1954 sygn. 1-23 Okólniki i sprawozdania, protokoły posiedzeń, Sesji GRN i sołtysów, Komisje Rady, zmiany terytorialne. 2. Referat Finansowy 1946-1953 sygn. 24-50 Budżet Gminy, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków. 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych 1948-1953 sygn. 51-53 Majątek gminy, inwentaryzacja majątku. 4. Referat Rolny 1945-1954 sygn. 54-75 Akcja siewna, kontraktacje roślin, weterynaria i zoohigiena, sprawy osiedleńcze. 5. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1945-1953 sygn. 76-94 Ewidencja i kontrola ruchu ludności, księgi meldunkowe, wykazy mieszkańców wg. gromad. Kat. B 11j.a. 1945-1954

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 94 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 1 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-03-04
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+