Zobacz opis archiwalny

Zespół 792-0 - Akta Gminy Brzeg Dolny, pow. wołowski
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 792-0

Tytuł

Akta Gminy Brzeg Dolny, pow. wołowski

Data(y)

  • 1945 - 1954 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte; dostateczny; Ogółem: 87 [j.a.], 0.87 [m.b.] w tym opracowanych: 82 [j.a.], 0.8 [m.b.] dokumentacja aktowa: 87 [j.a.], 0.87 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 235/1968r.; 240/1968r.; nab. 4742/2011;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

4742; 2011-08-03; korekta ewidencji; Jednostka dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy ogólno - administracyjne 1945-1953 sygn. 1-38 Organizacja biura GRN, protokoły posiedzeń GRN i protokoły posiedzeń Prezydium, protokoły sesji, uchwały, protokoły Komisji Rady, sprawozdania, wykazy autochtonów. 2. Sprawy finansowe i budżetowe 1946-1954 sygn. 39-55 Budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe, podatki. 3. Sprawy socjalne i kulturalne 1946-1952 sygn. 56 Wykazy i protokoły dot. analfabetów. 4. Gospodarka komunalna 1950-1954 sygn. 57-66 Plany inwestycyjne i remontowe, roboty drogowe. 5. Rolnictwo 1946-1950 sygn. 67-77 Rozdział zboża i ziemniaków, sprawozdania z akcji siewnej. 6. Aneks 1950-1954 sygn. 78-82 Protokoły posiedzeń GRN, Komisja Podziału Administracyjnego, budżet gminy. Kat. BE-50 1952-1953 Ankiety i wykazy personalne radnych, karty rozchodów i dochodów budżetowych.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 82 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 5 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2011-10-12
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+