Zobacz opis archiwalny

Zespół 16-0 - Akta gminy Bobrów
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 83 16-0

Tytuł

Akta gminy Bobrów

Data(y)

  • 1652 - 1888 (Nagromadzenie zasobu)
  • 1652 - 1888 (Utworzenie) Gemeinde Boberstein
  • 1652 - 1888 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

oprawne, szyte; dobry; Ogółem: 23 [j.a.], 0.35 [m.b.] w tym opracowanych: 23 [j.a.], 0.35 [m.b.] dokumentacja aktowa: 23 [j.a.], 0.35 [m.b.]

Blok kontekstu

Nazwa twórcy

Dzieje zespołu

Akta byłego Stadt- und Kreisarchiv Hirschberg - odziedziczono w 1951 roku po Archiwum Miejskim w Jeleniej Górze.

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Statystyka, 1742-1882, sygn. 1 2. Sprawy sądowe, 1744-1877, sygn. 2-5 3. Kupno i dzierżawa gruntów, 1774-1888, sygn. 6 i 23 4. Straż ogniowa, 1768-1875, sygn. 7 5. Urbarze i powinności pańszczyźniane, 1721-1874, sygn. 8-9 6. Zarządzenia i okólniki, 1748-1877, sygn. 10 7. Różne prośby i petycje, 1802-1877, sygn. 11 8. Sprawy podatkowe, 1680-1869, sygn. 12 9. Rachunkowość, 1652-1816, sygn. 13-16 10. Sprawy budowlane, 1758-1815, sygn. 17 11. Lecznictwo, 1796-1860, sygn. 18 12. Sprawy biednych i opieki społecznej, 1793-1881, sygn. 19 13. Sprawy wojskowe, 1710-1877, sygn. 20 14. Sprawy ubezpieczeń, 1801-1805, sygn. 21 15. Sprawy kościelne i szkolne, 1653-1877, sygn. 22

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • niemiecki

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

trudny do oszacowania

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Nota/Uwaga

Poprzednią kartę zbiorczą dla gmin niemieckich pow. jeleniogórskiego, sporządził w dn. 4-9.VI 1962 r. Czesław Margas. Inwentarz zespołu wpisany do bazy danych IZA.

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2014-07-02
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 22-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

Ivo Łaborewicz

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+