Zobacz hasło wzorcowe

Adam Paul Joseph

Blok identyfikacyjny

Typ jednostki

Osoba

Autoryzowana forma nazwy

Adam Paul Joseph

Równoważna forma(y) nazwy

Standaryzowana forma(y) nazwy w nawiązaniu do innych reguł.

Inne formy nazwy

Identifiers for corporate bodies

Blok opisu

Daty istnienia

Historia

urodzony 13.06.1878 r.

Miejsca

Fürstenau

Status prawny

Funkcje, dziedziny i działalność

autoryzacje/źródła wzorców

Struktury wewnętrzne/genealogia

Kontekst ogólny

Blok powiązań

Blok kontroli

Identyfikator opisu

ISAAR PL-82-1368-1-05-020-1878

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Źródła

PL-82-1368-1-05-020-1878

Uwagi o stanie

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+