Opcje przeglądania obiektów informacyjnych

Przeglądaj Opis archiwalny

Tytuł Instytucja archiwalna Zaktualizowano
Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
vacat - Nadleśnictwo w Kamieńcu Ząbkowickim - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Biuro Projektów Spółdzielczości "Bipros" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych "Elektroprojekt" w Warszawie , oddział we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Zakłady Energetyczne Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
vacat - Kopalnia Węgla Kamiennego "Viktoria" w Wałbrzychu - przekazano do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław - Psie Pole Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów. Komitet Wrocławski we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
vacat - Wojewódzka Komisja Wyborcza we Wrocławiu - włączono do zespołu nr 1856 - Akta komisji wyborczych do Rad Narodowych z 1973 roku Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Biuro Projektów Kamieniołomów we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wrocławskie Zakłady Włókien Sztucznych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Biuro Projektów Gazownictwa "Gazoprojekt" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
NSDAP - Kierownictwo Okręgu Śląskiego Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Związek Spółdzielni Pracy - Oddział we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wrocławskie Biuro Projektowo - Konstrukcyjne Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Strafgsfängnis Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego.Dyrekcja Okręgu Dolnego Śląska w Świdnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Miejskie Biuro Projektów we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Centrum Badawczo - Projektowe Żeglugi Śródlądowej "Novicentrum" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Miejski Związek Kółek Rolniczych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Młynarskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wojewódzkie Biuro Projektów we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Aptek we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Państwowa Fabryka Wagonów "PAFAWAG" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Rejon Dróg Wodnych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Wrocławskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Konserwator Zabytków Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:49
Zbiór map administracyjnych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Spółdzielnia Pracy Dokumentacji Technicznej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zjednoczenie Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Biuro Dokumentacji Technicznej Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego, oddział we Wrocławiu -"Hydroprojekt" Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Zarząd Młynów we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wrocławskie Okręgowe Zakłady Zbożowe "PZZ" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Biuro Organizacji Rachunkowości we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Ząbkowice z siedzibą we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowe Nieruchomości Ziemskie - Zarząd Okręgowy w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Południe Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych Wrocław - Północ Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych - Oddział Dolny Śląsk, Cieplice, pow. jeleniogórski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowe Zakłady Hodowli Roślin. Inspektorat Administracyjny we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zrzeszenie Przedsiębiorców Gorzelni Rolniczych - Oddział we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowe Nieruchomości Ziemskie - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Polska Żegluga na Odrze Spółka z o.o.- Zarząd Główny we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowa Żegluga na Odrze - Dyrekcja we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowa Żegluga Śródlądowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wrocławska Drukarnia Naukowa Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej Delegatura Okręgowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wrocławskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Stocznie Rzeczne - Dyrekcja we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wrocławska Dyrekcja Odbudowy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Zarząd Przedsiebiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Dyrekcja Przemysłu Miejscowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Spożywczych Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zjednoczenie Przemysłu Mleczarskiego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Giełda Zbożowo - Towarowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Bank Inwestycyjny Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowy Bank Rolny Oddział we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Bank Rolny Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowa Centrala Handlowa - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego - Biuro Wojewódzkie we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego - Ekspozytura Rejonowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Spółdzielnia Administracyjno - Mieszkaniowa w Oporowie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Centrala Gospodarcza Spółdzielni Wytwórczych i Konsumpcyjnych "Solidarność" Oddział na Dolny Śląsk Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Izba Przemysłowo - Handlowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Metalowo - Elektrycznych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Usługowych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Rejonowa Spółdzielnia Pracy Usług i Handlu Sprzętem Motoryzacyjnym we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Skórzanych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Drzewnych i Wytwórczości Różnej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Chemiczno - Mineralnych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Spólnota Pracy - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Centrala Spółdzielni Pracy Oddział we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Budowlanych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Branżowy Spółdzielni Pracy Odzieżowo - Włókienniczych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Spółdzielni Spożywców - Oddział Okręgowy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Rewizyjny Spółdzielni RP - Okręg Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Książnica Spółdzielcza "Placówka" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Spółdzielnia Rzeźniczo - Wędliniarska "Zjednoczenie" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Zgorzelcu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Komitet Żydów na Dolnym Śląsku Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zbiór afiszów i plakatów Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "SPOŁEM" - Delegatura Zarządu we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Wałbrzychu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Wołowie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Ząbkowicach Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Środzie Śląskiej Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Świdnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Trzebnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Oleśnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Oławie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Strzelinie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Sycowie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Lubaniu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Lubinie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Lwówku Śląskim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Miliczu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Górze Śląskiej Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Kamiennej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Kłodzku Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Polskie Radio Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Bolesławcu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komenda Powiatowa PO "Służba Polsce" w Dzierżoniowie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju - Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Evangelische Kirchenleitung Schlesien Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Oddział Wrocławski Instytutu Zachodniego - Instytut Śląski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Towarzystwo Burs i Stypendiów - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Stowarzyszenie Fotochemigrafików we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy. Wojewódzki Komitet we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności - Wrocławski Okręg Wojewódzki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Liga Kobiet - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Polski Czerwony Krzyż - Oddział we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Naczelna Organizacja Techniczna - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Samopomocy Chłopskiej - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Okręgowy na Województwo Dolnośląskie we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki -Zarząd Okręgowy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Fabryczna" - włączono do zespołu nr 1854 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Psie Pole" - włączono do zespołu nr 1854 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Śródmieście" - włączono do zespołu nr 1853 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Śródmieście" - włączono do zespołu nr 1854 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Krzyki" - włączono do zespołu nr 1853 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Krzyki" - włączono do zespołu nr 1854 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu - włączony do zespołu nr 1853 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych w 1965 roku Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu - włączono do zespołu nr 1854 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych w 1969 roku Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Stare Miasto" - włączono do zespołu nr 1852 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Stare Miasto" - włączono do zespołu nr 1854 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dzielnicowa Komisja Wyborcza Wrocław "Śródmieście" - włączono do zespołu nr 1852 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Wałbrzychu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Okręgowa Komisja Arbitrażowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Miejska Komisja Wyborcza we Wrocławiu - włączony do zespołu nr 1852 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i Rad Narodowych w 1961 roku Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Rada Notarialna we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Rada Adwokacka we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Sąd Powiatowy dla miasta Wrocławia Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Ubezpieczalnia Społeczna we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Państwowy Urząd Repatriacyjny - Oddział Wojewódzki we Wrocławiu i Oddziały Powiatowe Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zarząd Okręgowy Dróg Wodnych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Okręgowy Urząd Jakości i Miar we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Ministerstwo Kontroli Państwowej; Grupy Terenowe we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wojewódzki Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Biuro Wojewódzkiego Pełnomocnika Ministerstwa Skupu we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Okręgowy Urząd Likwidacyjny we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Miejska Rada Narodowa miasta Wrocławia Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zarząd Miejski miasta Wrocławia Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Izba Skarbowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Urząd Wojewódzki Wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
"Alianz" Versicherungsgesellschaft Stuttgart, Abteilung Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Biblioteka Naczelnego Królewskiego Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu - zbiór kartograficzny Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zbiór map topograficznych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Zbiór atlasów geograficznych i budowlanych Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Neisse-Grottkauer Furstenthums Landschaft zu Neisse Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Oels-Militsche Furstentums Landschaft in Oels Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Oberschlesische Fürstentums Landschaft in Ratibor Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Dolnośląski Zakład Ubezpieczeń na Życie we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Breslau-Brieger Furstentums Landschaft Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Glogau-Saganer Furstenthums Landschaft Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Ziemskie Towarzystwo Kredytowe Księstwa Świdnicko-Jaworskiego w Jaworze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Liegnitz-Wohlauer Furstenthums Landschaft Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Münsterberg-Glatzer Fürstentums Landschaft Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Kopalnie Węgla Brunatnego w Zagłębiu Turoszowskim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Dom Bankowy Eichborn i Spółka we Wrocławiu - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Bank Rentowy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Bank Drezdeński we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Dyrekcja Generalna Ziemskiego Towarzystwa Kredytowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Bergwerkgesellschaft Georg von Giesches Erben Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Huta Metali Schaefer i Schael we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Fabryka Chemiczna Strahl i Walter we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Fabryka Chemiczna Theodor Schuchardt w Zgorzelcu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
SA der NSDAP Neumarkt Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
NSDAP - Kreisleitung Neumarkt Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Gauwirtschaftskammer zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Archiwum Giełdy Kupieckiej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Biuro Informacyjne W. Schimmelpfenga we Wrocławiu - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
SA der NSDAP - Gruppe Schlesien-Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
SA der NSDAP in Lüben Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Schlesischer Provinzialverein zur Bekampfung der Lungentuberkulose Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Fundacja cesarza Wilhelma dla inwalidów niemieckich miasta Wrocławia Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Allgemeine Landesstiftung-Invaliden-Versorgungs-Anstalt zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Miejski Komisariat Powszechnego Zakładu Krajowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Breslauer Lehrerverein Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Architekten u.Ingenieur - Verein zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Verein Städtischer Beamten zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Stowarzyszenie Zapomogowe dla Urzędników Ruchu Dyrekcji Kolejowej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Teatry miasta Wrocławia Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Muzeum Śląskie we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Schlesischer Kunstlerverein, Breslauer Künstlerverein Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Wendla w Złotoryi Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza L.Weila w Złotoryi Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Techn.Hochschule Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Universitäts - Institut für Gerichtliche Medizin und Kriminalistik zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Neumann w Złotoryi Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza P. Mayera w Złotoryi Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza V.G.Schulza w Złotoryi Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza L.A.Uhsego w Złotoryi Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Hugo Schütza Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Simona Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Karola Sittka'ego Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza F.T.Bormanna w Złotoryi Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Oettiga Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Oskara Sachsa Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza W.Salzmanna Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Herberta Schmidta Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Augusta Schneidera Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Baldwina Korpulusa Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Leonharda Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Loska - Lieba Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Löwe'go Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Fritza Hannacha Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Hayna Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Herra Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Maxa Kernbacha Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Korba Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza F.Friedenburga Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Ernesta Friedenthala Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusa Juliusza Friedländera Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Herberta Friemelta Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza L.Bergera Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Hugo Gallomona Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Heinricha Caro Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Bruno Denzigera Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Leo Bala we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Maxa Baldera we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Richarda Behra we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Brunona Bellerode - Damczak Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Karola Benkela Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza Franza Freunda w Międzylesiu, pow. bystrzycki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Akta notariusza K. Giebelhausena w Mirsku, pow. Lwówecki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Akta notariusza W. Storcha w Świerzawie - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariuszy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
vacat - Sąd Obwodowy w Świdnicy - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Prokuratura we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Gefängnis Glatz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Obóz Koncentracyjny Gross Rosen w Rogoźnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Akta notariusza O.Hollanda w Bolesławcu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:48
Amtsgericht Liegnitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Międzylesiu, pow.bystrzycki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Bogatyni, pow.zgorzelecki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Złotym Stoku, pow.ząbkowicki - przekazano do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Świerzawie, pow.złotoryjski - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Ząbkowicach Śląskich - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Mirsku, pow.lwówecki - przekazano do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Złotoryi - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Obwodowy w Lubaniu - przekazano do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Lubaniu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Amtsgericht Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Oberlandesgericht Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landgericht Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Sąd Krajowy w Legnicy - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Bolkowie - przekazny do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu - księgi parafii katolickich - akta włączone do zespołów: 113, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1437 Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Urząd Opiekuńczy we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dyrekcja Kolei we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Intendentur des VI Armee Corps - Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Katasteramt Stadtkreis Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Tiefbauamt Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
II Państwowy Urząd Budownictwa Naziemnego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Oberbergamt zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Inspektorat Pracy Prowincji Dolnośląskiej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Oberfinanzpräsident Niederschlesien-Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Finanzamt Breslau - Süd Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Oppeln Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Gross Strehlitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Rosenberg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Ratibor Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Tost - Gleiwitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Kreuzburg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Leobschütz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Neisse Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Neustadt Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Kosel Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Falkenberg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Grottkau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Hindenburg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Sagen Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Schönau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Sprottau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Beuthen Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Liegnitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Löwenberg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Lüben Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Rothenburg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Haynau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Grünberg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Hirschberg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Landeshut Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Wohlau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Bentzlau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Freystadt Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Glogau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Gorlitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Striegau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Trebnitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Waldenburg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Gr.Wartenburg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Reichenbach Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Schweidnitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Steinau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Strehlen Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Neurode Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Nimptsch Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Oles Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Ohlau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Glatz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Militsch Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Münsterberg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Namslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Neumarkt Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Krajowy Urząd Kultury Rolnej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Brieg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kulturamt Frankenstein Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kreisausschuss zu Neurode Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Polizei-Präsidium Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Komenda Policji w Dusznikach Zdroju, pow. Kłodzko - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
General Kommission für Schlesien zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landratsamt Münsterberg Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landratsamt Neumarkt Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landratsamt Neurode Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kreisausschuss zu Glatz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kreisausschuss Habelschwerdt Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landratsamt Frankenstein Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landratsamt Glatz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Starostwo Powiatowe w Złotoryi - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landratsamt Jauer Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Rejencja Opolska - przekazany do Archiwum Państwowego w Opolu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Wydział Obwodowy Rejencji Opolskiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Opolu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Centralna Rada Ludowa we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Landeshauptmmann des Preussische Markgraftumus Oberlausitz Görlitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Regierung Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Bezirksausschuss zu Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Regierung Liegnitz - Katasterverwaltung Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Bezirks-Ausschuss zu Liegnitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Naczelne Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Provinzialverwaltung von Schlesien in Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Spuścizna Hermana Golluba archiwisty w byłym Staatsarchiv we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Zg 5/32- dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Zg 2/36 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Zg 89/32 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Mündel Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Rep.135 Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 38/32 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 39/23 Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 3/23 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Zg. 16/35 Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 25/06 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 24/29 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 31/13 Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 173/15 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 4/22 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Ruppersdorf Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kościół w Doboszowicach Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 53/03 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
ACC 20/07 - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Schillersdorf Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Grodków Śląski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty nieśląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Pielgrzymka Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Nenkersdorf Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Drobne akcesje Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Cech kuśnierzy w Świdnicy - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Wolne państwo stanowe Chobienia - Herrschaft Köben Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Hoheneck - dokumenty Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Adelsbriefe Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Rep.9 Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kataster Karoliński Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kolekcja Rękopisów S.B.Klosego Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Kliczków Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Łęgów Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Kobierzyce Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Szczepanów, pow. Średzki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Paszowice Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Nowa Wieś Legnicka Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Strachowice Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Chobienia Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Kietlin Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Kamieniec Wrocławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Mościsko Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Perzów Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Raszowice Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Biała Lądecka Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Grodziszcze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku von Dresky z Grunowa Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Dziewina Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Zabrodzie, pow.Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Zawidów, pow.Lubań Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Żuchlów, pow.Góra Śląska Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Bielawa Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku Bolków Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Skałka-Romnów, pow.Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Sułów, pow.Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Węgrzyce, pow.Wołów Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Wojcieszyn, pow.Złotoryja Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Prusy, pow.Strzelin Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Psary, pow.Trzebnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Rybnica, pow.Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Ryczeń, pow.Góra Ślaska Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Łękanów, pow. Góra Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Mańczyce, pow.Strzelin Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Nowe Grodzisko, pow. Milicz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Polakowice, pow.Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Janowice pow.Jelenia Góra Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Krobielowice, pow.Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Krościana Wielka, pow.Trzebnica Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Kunów, pow. Zgorzelec Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Dziewin, pow.Wołów Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Giebułtów,pow.Lubań Śląski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Grodziszcze pow.Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Henryków,pow.Ząbkowice Śląskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Zbiór szczątków zespołów podworskich Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Czernina pow.Góra Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Brzostowa,pow.Milicz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Czerwieniec, pow.Strzelin Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Yorcka von Wartenburga w Oleśnicy Małej, pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Akta majątku Chałupki, pow.ząbkowicki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Akta majątku Dębowy Gaj, pow. Lwówecki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Goszcz, pow. sycowski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Schaffgotschów w Cieplicach, pow. jeleniogórski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Schimpffa w Wojnowicach, pow. strzeliński Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Depositum von Seidlitz-Sardeczki zu Langenbielau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Stillfriedów - Mettich w Żelowicach - Strachowie, pow. strzeliński Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Riedla w Zarzycy, pow. strzeliński Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Nostitzów i Wolkensteinów w Luboradzu, pow. jaworski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Spuścizna Hrabiny von Reden z Bukowca, pow. Jeleniogórski - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Laskowice Saurmy Jeltscha, pow. oławski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Maltzanów w Miliczu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Hatzfeldtów w Żmigrodzie, pow. Milicki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Hochbergów z Książa, pow. wałbrzyski Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Magnisów w Bożkowie, pow. noworudzki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Rittergut Trattlau Kreis Görlitz Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Akta majątku von Althannów w Międzylesiu, pow. bystrzycki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Dokumenty majątku rodziny Bibran w Modle, pow. bolesławiecki Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Akta majątku Birona von Curland w Sycowie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Akta majątku Einsiedlów w Rybarzowicach, pow. zgorzelecki - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Państwowe Gimnazjum im.Fryderyka we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Katolickie Gimnazjum im.św.Macieja we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Schlesischer Schützenbund in Breslau Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Cech Złotników we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Ewangelisches Zentralarchiv u. Zentralbibliotek für die Kirchenprowinz Schlesien Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Depozyty byłego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Gimnazjum św.Elżbiety we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Archiwum Elżbietańskie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Archiwum Biskupstwa Wrocławskiego Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Höhere Evangelische Lehrnanstalten Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Śląski Ewangelicki Związek Prasowy Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Śląski Konsystorz Ewangelicki Prowincji Śląskiej we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Superintendentura Świdnica - Dzierżoniów - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Boguszowie Gorcach, obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Kolekcja dawnego Powiatowego Archiwum Państwowego we Wrocławiu Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Zbiór Różnych Zespołów Ewangelickich Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Superintendentura w Niemczy - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Zbiór Różnych Zespołów Katolickich Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Superintendentura Wrocław - Wsie Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Superintendentura Jelenia Góra - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
vacat - Superintendentura Kamienna Góra - przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu 26 listopada 2016 23:47
Wyniki 2001 do 2500 z 6674
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+