Opcje przeglądania obiektów informacyjnych

Przeglądaj Opis archiwalny

Tytuł Poziom Instytucja archiwalna
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Mleczarskich w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zespół Poselski w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Weterynarii w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Przedsiebiorstw Budownictwa Terenowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Jeleniej Górze z siedzibą w Lwówku Śląskim Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zarząd Dróg Lokalnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Zakład Weterynarii w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Zakład Katastralny we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Oddział w Dzierżoniowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Urząd Pracy w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Urząd Pracy w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital Zespolony w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Szpital Zespolony w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Szpital im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Pełnomocnik Rządowy do Spraw Podatku Gruntowego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Pełnomocnik do Walki z Analfabetyzmem we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Piotrowicach Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno - Konserwatorski we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Żydów na Dolnym Śląsku Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Opolu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Obchodów 40 Rocznicy Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Jedności Młodzieży we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Kontroli Materiału Siewnego we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzki Dom Kultury w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Jeleniej Górze z siedzibą we Lwówku Śląskim Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Rada Patiotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Rada Narodowa w Wałbrzychu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Rada Narodowa w Legnicy Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
Wojewódzka Rada Narodowa w Jeleniej Górze Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1995 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - wybory Prezydenta RP, rok 1990 Zespół Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Wyniki 401 do 500 z 6674
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+