Opcje przeglądania

Przeglądaj Funkcja

Nazwa Zaktualizowano
Akta gmin i gromad 14 października 2016 08:54
Akta miast, administracja miejska 14 października 2016 08:13
spółdzielnie 13 października 2016 12:13
statystyka 13 października 2016 08:16
Instytucje wyznaniowe 12 października 2016 10:43
Władze powiatowe, okręgowe 11 października 2016 15:05
gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo 11 marca 2016 14:16
banki 2 lutego 2016 08:31
muzea, biura wystaw, galerie 27 listopada 2015 08:19
urzędy stanu cywilnego 24 września 2015 14:44
Instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej. 11 marca 2014 13:16
oświata 11 grudnia 2013 08:46
Wybory, referenda, plebiscyty 26 listopada 2013 14:39
Archiwa rodzinno- majątkowe. 18 listopada 2013 14:03
szkoły średnie 14 listopada 2013 14:05
sądy, trybunały 12 listopada 2013 14:52
skarbowość 12 listopada 2013 14:15
szkoły zawodowe 29 października 2013 12:12
zarządzanie mieniem, straty wojenne, przesiedlenia 16 października 2013 10:09
gminy 1945- 1954 25 września 2013 13:21
notariat 13 września 2013 13:57
archiwa 11 września 2013 13:56
akta metrykalne 9 września 2013 09:30
Urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne 9 września 2013 09:28
wydawnictwa, wytwórnie filmowe i studia nagrań 6 września 2013 11:52
domy i ośrodki kultury 6 września 2013 11:50
prasa, radio, telewizja 6 września 2013 11:49
teatry, opery, folharmonie, kina 6 września 2013 11:43
kursy i inne 6 września 2013 11:41
szkoły elementarne, podstawowe i powszechne 6 września 2013 11:39
uczelnie wyższe 6 września 2013 11:34
biblioteki 6 września 2013 11:26
instytucje badawcze i naukowe 6 września 2013 11:20
młodzieżowe 6 września 2013 11:18
fundusze społeczne 6 września 2013 11:16
środowiskowe 6 września 2013 11:15
milicje, straże pożarne 6 września 2013 11:13
zawodowe, przysposobienia zawodowego 6 września 2013 11:12
gospodarcze 6 września 2013 11:05
hobbystyczne 6 września 2013 11:03
mniejszości narodowych 6 września 2013 10:59
religijne 6 września 2013 10:57
kombatanckie 6 września 2013 10:55
samopomoc 6 września 2013 10:54
sport 6 września 2013 10:52
nauka i oświata 6 września 2013 10:42
dobroczynność i ochrona zdrowia 6 września 2013 10:41
kultura 6 września 2013 10:40
handel i usługi 6 września 2013 10:27
drobny przemysł 6 września 2013 10:25
Wyniki 1 do 50 z 107
wyników na stronę

Dofinansowano ze środków PW Kultura+