Zobacz opis archiwalny

Zespół 654-0 - Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu
Raporty

Blok identyfikacyjny

Sygnatura/kod

PL 82 654-0

Tytuł

Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców. Zarząd Okręgowy we Wrocławiu

Data(y)

  • 1974 - 1980 (Utworzenie)
  • 1945 - 1973 (Utworzenie)

Poziom opisu

Zespół

Rozmiar i nośnik

szyte, oprawne; dobry; Ogółem: 103 [j.a.], 1.94 [m.b.] w tym opracowanych: 99 [j.a.], 1.9 [m.b.] dokumentacja aktowa: 103 [j.a.], 1.94 [m.b.]

Blok kontekstu

Dzieje zespołu

nab.: 1395/1981r.; nab. 5235/2013;

Bezpośrednie źródło pozyskania, przejęcia lub przekazania

5235; 2013-01-29; korekta ewidencji; Materiały dotychczas poza ewidencją

Blok treści i struktury

Zakres i zawartość

1. Sprawy organizacyjne 1945-1972 sygn. 1-35 Protokoły i materiały z konferencji sprawozdawczo - wyborczych, protokoły z Plenum i Prezydium, zarys historyczny powstania i rozwoju Związku oraz sprawy organizacyjne. 2. Sprawy kontroli 1955-1973 sygn. 36-48 Protokoły Okręgowej Komisji Rewizyjnej, protokoły i zalecenia dla jednostek podległych. 3. Sprawy ekonomiczne 1965-1971 sygn. 49-60 Oceny, analizy, informacje. 4. Sprawy statystyczne 1964-1971 sygn. 61-68 Sprawozdania statystyczne. 5. Sprawy finansowe 1951-1971 sygn. 69-99 Preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania finansowe.

Planowanie dopływów i brakowania

Accruals

Sposób uporządkowania

Blok warunków dostępu i użytkowania

Warunki dostępu

tak

Warunki reprodukcji

Język materiału

  • polski

Skrót materiału

Language and script notes

Charakterystyka fizyczna i wymagania techniczne

niekompletne

Archiwalne pomoce informacyjne

inwentarz książkowy 99 j.a. spis zdawczo-odbiorczy 4 j.a.

Blok materiałów uzupełniających

Istnienie i miejsce przechowywania oryginałów

Istnienie i miejsce przechowywania kopii

Powiązane jednostki opisu

Blok uwag

Hasła indeksowe

Hasło indeksu rzeczowego

Indeks geograficzny

Indeks nazw

Blok kontroli opisu

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia


  • 2013-02-19
  • Data synchronizacji z bazą Sezam: 26-11-2016

Język(i)

  • polski

Skrót(y)/skrypty

Źródła

Uwaga archiwisty

dr Grażyna Trzaskowska, mgr Remigiusz Kazimierczak

Pole akcesji

Działania

Dofinansowano ze środków PW Kultura+